Äntligen en ogilla-knapp på Facebook

Mark Zuckerberg som är Facebooks VD har berättat att de håller på och tar fram en ogilla-knapp. Argumentet är att ”varje händelse är inte en bra händelse”.

Självklart har Mark Zuckerberg rätt i att inte alla händelser är bra och då vill användarna utrycka sin inställning med en ogilla-knapp. Utvecklingen av knappen ska också vara oväntat svår att genomföra, enligt Mark.

Inom kort kommer ett test att rullas ut och efter det får vi se vad som händer.

En av de negativa aspekterna med en ogilla-knapp är att det ger trollen på nätet en smidigare röst.

Här berättar Mark om tanken bakom ogilla-knappen.