Anticimex satsade på IoT – Dubblade försäljningen

IoT är i tankarna när man tänker på framtiden, när allt ska vara uppkopplat. Här är ett intressant case från Anticimex som använder IoT för att effektivisera sin verksamhet.

Anticimex är som du redan vet ledande inom skadedjurssanering och relaterade tjänster med verksamhet i 17 länder och runt 5 500 anställda.

IoT-lösning gör kunderna nöjda och ökar intäkterna
För att fortsätta sin framgångsrika tillväxtresa tillverkar Anticimex de högteknologiska, digitala fällorna Anticimex SMART, med full IoT-integrering. Det innebär att teknikerna inte längre behöver åka ut på rutininspektion av fällor ute I fält för att se om de aktiverats eller ej. Med 75 000 uppkopplade enheter över hela världen och IoT-data fullt integrerat i IFS Applications har Anticimex kunnat kapitalisera på en exponentiell effektivitetshöjning samtidigt som personalen kan analysera data på ett helt nytt sätt.

Efter ett år med IFS IoT Business Connector™ i drift har Anticimex förbättrat kundnöjdheten rejält, effektiviserat sina interna processer och ökat försäljningen med 100 procent.

Efter ett års användning kan fördelarna summeras på följande sätt:

  • Ökad försäljning med 100 procent. Detaljerad IoT-data har möjliggjort för säljorganisationen och servicepersonalen att arbeta tillsammans på nya sätt för att hjälpa varandra. Automatiskt insamlad IoT-data tillsammans med data från servicepersonalen används i säljcase och har resulterat i en rejäl försäljningsökning.
  • Rejält ökad kundnöjdhet. Nyckeltalet för kundnöjdhet, Net Promoter Score (NPS), har nått den exceptionellt höga nivån 61 (av 100). Anticimex ser förbättringen som ett resultat av att kunna hjälpa kunderna snabbare och att ha en ständig övervakning av batterinivåer i fällorna.
  • Uppkoppling mellanenheterna möjliggör automatisk övervakning, så att fältteknikerna vet vilka fällor som behöver laddas. Genom att analysera mönster och hur ofta fällor måste laddas kan Anticimex avgöra vilka batterier som behöver ersättas istället för att laddas. Det sparar pengar för Anticimex och ökar kundnöjdheten eftersom fällorna håller längre mellan laddningarna.

Ökad effektivitet med närmare 10 000 automatiserade arbetsordrar. Det är resultatet baserat på IoT-data under det första året. Varje arbetsorder skickar ut servicepersonal för att byta batterier eller tömma uppkopplade fällor, arbetsordern informerar även servicepersonalen om den mest effektiva färdvägen baserat på plats och besökspunkter. Att skära bort onödiga resor har även minskat Anticimex miljöpåverkan. Med över 50 000 automatiska mailnotifieringar har företaget minskat tiden det tar att kola fällornas status markant samtidigt som reaktionstiden mot kund förkortats.

Finland är den första marknaden där Anticimex integrerat IoT-data från fällor i sitt ERP-system IFS Applications. Data matas in i systemet genom IFS IoT Business Connector, som även finns tillgänglig till Microsoft Azure för än mer avancerad analys av de stora datavolymerna.

“Efter ett år med IFS IoT Business Connector som integrerar IoT-data till IFS Applications har vi nöjdare kunder, en betydligt effektivare organisation och en stark tillväxt av nya kunder,” säger Jussi Ylinen, Managing Director på Anticimex i Finland.  “Genom att mata in data inhämtad från sensorer i tusentals smarta fällor via IFS Business Connector till vårt affärssystem IFS Applications kan vi reagera snabbare på serviceuppdrag och även jobba proaktivt at att förhindra problem innan de uppstår. Vi utnyttjar även IoT-data som en grund för att optimera serviceteknikernas färdplanering I IFS Applications. Vi ser tydliga fördelar i att använda IoT för att kunna erbjuda en effektivare skadedjurskontroll, fantastisk kundservice och samtidigt spara både tid och pengar. Det här är en verklig digital transformation för Anticimex.”