Antalet digitala marknadsföringskanaler ökar – epost och sök allt viktigare

Antalet marknadsföringskanaler är fler än någonsin. Sedan 2013 har antalet kanaler som företag använder i digital marknadsföring ökat med tio procent. Samtidigt får sök och e-postmarknadsföring allt större genomslagskraft.

Det visar en undersökning från Adobe som låtit analysera europeiska företags digitala marknadsföring.

Undersökningen som bygger på analyser av företags webbplatser visar att trafiken från e-post ökar med åtta procent på både desktop och mobil. Av alla analyserade kanaler är e-post den marknadsföringskanal som har högst konvertering och som bäst ger kundlojalitet och återkommande besökare.

– Klassiska kanaler som e-post står sig fortsatt starkt när det kommer till konvertering och att bygga kundlojalitet. Men samtidigt som kanalerna blir allt fler ställs krav på marknadsförare att säkerställa en enhetlig kundupplevelse i alla kanaler, säger Malin Bodolla, nordisk marknadschef för Adobe Marketing Cloud.

Direkttrafiken från mobiler går ner och istället ökar trafiken från sökmotorer. Sökmotorer står för 70 procent av all trafik från mobiltelefoner. Den största trafikökningen för mobila besökare kommer från sociala medier som ökat med 65 procent.

Analysen bygger på data från 1, 3 miljarder besök på fler än 10 000 företagshemsidor i Europa och USA.

> Läs mer om rapporten här