Antalet dagliga användare på Facebook kan minska på grund av GDPR

Under Morgan Stanley Technology, Media and Telecom conference nämnde Facebooks ekonomichef David Wehner att nätverket kan komma att få ett minskat antal dagliga användare som en direkt följd av GDPR. Exakt vad som kommer att orsaka minskningen ville han dock inte gå in på.

Facebook har, liksom många andra företag, bråda dagar med att hinna klart med förberedelserna inför att GDPR träder i kraft den 25:e maj. Wehner lovade att företaget ”kommer efterfölja GDPR när den får effekt i maj” och att de ”kommer guida EU-användare genom en serie tillståndsskärmar”. Med andra ord kommer alla Facebooks användare i EU att behöva svara på ett antal frågor kring vilken information de är villiga att dela med sig av.

Några av de saker de kommer behöva fråga om är exempelvis aktiveringen av mjukvara för ansiktsigenkänning, en funktion som hittills inte varit tillgänglig inom EU. Användarna kommer även behöva ge sitt tillstånd för att Facebook ska få samla in data om politisk åsikt eller religionstillhörighet, samt om information om användarens intressen ska finnas tillgängligt på profilen. De kommer även kunna välja om informationen ska kunna användas för att leverera riktad reklam eller inte.

Vad som kommer att orsaka en minskning i antalet dagliga användare är dock en fråga som förblir obesvarad. Det kan helt enkelt vara så att ett flertal användare hellre väljer att avsluta sitt konto än att fortsätta dela information med företaget. GDPR innebär ju i praktiken att alla individer i EU kommer behöva bli mycket mer medvetna om vem som har tillgång till vilken information, eftersom de kommer att informeras och tillfrågas i fler sammanhang. Ett annat scenario är att Facebook genom GDPR tvingas ha aktuella uppgifter om alla användare, samt radera inaktiva användare. Frågan är om denna ”städning” också kan komma att påverka antalet dagliga aktiva användare, då det på senare tid uppdagats att det finns såväl dublettkonton och som rent fejkade konton. Dessa skulle då utifrån den nya lagen behöva hållas efter tydligare eftersom de innehåller felaktiga personuppgifter.

Detta är dock enbart spekulationer och sannolikt tar Wehner det säkra före det osäkra när han meddelar att GDPR kan komma att påverka antalet användare. Sanningen är den att ingen ännu vet vilka konsekvenser den nya lagen kommer att få. Vissa menar att Eus medborgare endast kommer att märka av små skillnader, medan andra befarar en uppsjö av frågeformulär och godkännanden som måste fyllas i så fort personer surfar runt på nätet. Sanningen finns som oftast förmodligen någonstans däremellan, men först efter att tag kommer vi att fullt ut förstå hur GDPR ska tolkas och vad lagen innebär för såväl företag som individer.