Annonsörer vill ändra hur de betalar för sina kampanjer

I rapporten Global Agency Remuneration 2018 kan vi läsa att 81 procent av annonsörerna vill ändra hur de idag betalar för sina kampanjer.

Annonsörer vill hellre betala för uppnådda resultat – så kallade “performance-based remuneration models”.

Antalet annonsörer som idag använder resultatorienterade modeller har ökat till 28 procent jämfört med 20 procent år 2011 då World Federation of Advertisers (WFA) genomförde en liknande studie.

Under de närmaste 12 månaderna planerar 81 procent av annonsörer, som deltog i studien, att börja jobba med resultatorienterade modeller.

“Agencies are vital partners for many advertisers and the way they are paid is a critical step in establishing a productive relationship that delivers real return on investment while also offering agencies the chance to be rewarded for the success they help generate. The move to performance-based remuneration recognises that where agencies and advertisers are aligned, the outputs are more likely to be better for both,” kommenterar WFA resultatet.

Studien genomfördes av World Federation of Advertisers (WFA) tillsammans med The Observatory International.