Annonsörer planerar ökade investeringar på influencer-marknadsföring

Drygt sex av tio globala annonsörer planerar att öka sina investeringar när det kommer till influencer-marknadsföring under de närmaste 12 månaderna, visar en rapport från World Federation of Advertisers, WFA.

Influencer-marknadsföring beräknas ha växt med 35 procent 2017, och omsatte i fjol runt 650 miljoner kronor i Sverige. Influencers har blivit en allt naturligare del i marknadsföringsmixen hos många annonsörer och har etablerats som en kanal. Enligt en ny rapport från World Federation of Advertisers, WFA, planerar dessutom drygt sex av tio (65 %) globala annonsörer att öka sina investeringar på influencer-marknadsföring de närmaste 12 månaderna (ökningarna uppskattas vara mellan 10-100%). 30 procent svarar att investeringarna kommer ligga kvar på samma nivåer.

Främsta målet med investeringarna svarar annonsörerna är för att öka varumärkeskännedomen (86%), nå nya målgrupper (74%) och få fler att förespråka ens varumärke (69%).

Instagram är den populäraste kanalen för samarbeten i där samtliga annonsörer i undersökningen använder kanalen idag, följt av Facebook (85%), Youtube (67%), Snapchat (44%) och Twitter (33%).

På frågan hur viktigt influencer-marknadsföring kommer vara i framtiden för ens varumärke svarar 64 procent att det kommer att vara än viktigare, 32 procent svarar att det kommer vara lika viktigt som idag.

Men, i undersökningen framkommer också att det finns en del utmaningar med att arbeta med influencers. Största utmaningen är bristen på redaktionell kontroll och därmed risk för varumärkets rykte (42%), 38 procent svarar att influencers har en bristande efterlevnad av regler/normer och 33 procent svarar att den största utmaningen är bristen på transparens och insyn.