Annonsörer är missnöjda med mätmetoder för digitala annonser

Enligt en studie som World Federation of Advertisers (WFA) gjort är en klar majoritet av såväl annonsörer som byråer och rådgivare missnöjda med de modeller som finns för att utvärdera annonsinsatser i digitala miljöer. Det krävs nya metoder menar de.

Idag genomförs klassisk mediarevision genom att priset ett företag betalar för en annons jämförs med vad en anonym pool av annonsörer betalar för motsvarande annonser. Men enligt en studie bland 56 annonsörer, med input från deras respektive annonsbyråer och rådgivare, visar att nästan alla är missnöjda med hur mätningarna går till.

Hela 90 % av annonsörerna använder sig av denna typ av jämförelse för att se om de betalar rätt pris, men hela 73 % av annonsörerna, 92 % av byråerna och 87 % av rådgivarna anser att denna modell är utdaterad och det behövs mer värdebaserade mätmetoder. Metoden är helt enkelt inte anpassad efter dagens programmatiska annonsbudgivning.

Det är visserligen inte så konstigt med tanke på att metoden utvecklades för att jämföra traditionell marknadsföring i fysiska kanaler såsom tv, radio, tidningar och utomhusreklam. 95 % av de tillfrågade menar därför att det krävs andra metoder för att mäta digitala annonser än för att mäta analoga annonser. Bara 23 % menar samtidigt att de digitala mätningar som erbjuds av rådgivare har utvecklats de senaste åren, så det finns mycket att göra.

Enligt Matt Green på WFA har ”rollen som rådgivare spelar breddats och blivit mer komplex i takt med att marknadsförare försöker maximera värdet av sina mediaaktiviteter.” Med andra ord är det mer saker som en rådgivare behöver ta hänsyn till, och för att kunna göra det krävs bättre sätt att utvärdera en annonskampanjs effektivitet.

Flera företag och individer har tidigare uttalat sig om hur de proxys och attributionsmodeller som finns för annonsmätningar är inexakta och i bästa fall ger en missvisande bild. Nu visar det sig att detta inte är enstaka röster, utan en hel bransch som efterfrågar bättre sätt att bedöma värdet av det arbete de gör. Frågan är vem som kommer kunna leverera ett nytt och tillförlitligt sätt att mäta annonser.