Annonsinvesteringarnas tillväxt förväntas saka ner under 2017 – men läget ändå ljust

Enligt de nyaste analyserna från Warc, publicerade i rapporten Consensus Ad Forecast så förväntas de globala investeringarna i annonser öka med 4, 5 procent under detta år – men sakta ner till en tillväxt på 4, 2 procent under 2017.

Minskningen kommer att bero på minskade investeringar inom TV och internet under det kommande året, men även till viss del den mobila avdelningen – även om det fortsätter att vara den snabbast växande området även i framtiden.

Alla de 13 marknadsregioner som undersöktes i rapporten – Indien, Kina, Ryssland, Spanien, Storbritannien, USA, Australien, Brasilien, Italien, Tyskland, Canada och Frankrike – kommer att ha en ökning av investeringar i annonser under detta och nästa år, men man räknar alltså att denna tillväxt ska minska för 8 av dem. Indien leder ligan för 2016 (13,3 procents tillväxt).

Detta är ändå “positiva framtidsutsikter för annonsinvesteringar både på en lokal och global nivå”, menar James McDonald, senior forskningsanalytiker på Warc. “Alla 13 studerade marknadsregioner förväntas slå rekord för tillväxten inom annonsinvesteringar på kort sikt, och detta trots deras kontrasterande socio-ekonomiska miljöer”.

Läs mer: Mobila annonser står för nästan hälften av annonsintäkterna på nätet efter kraftig ökning

Man förväntar sig att mobilannonsering kommer “växa till att bli världens tredje största annonskanal mot slutet av 2016”. Det verkar alltså som att annonsmarknaden, trots en annars kanske orolig värld inte ser ut att stanna av märkbart den närmaste tiden – i synnerhet mobilen.