“Annonsintäkterna från landsortstidningarnas sajter presterade dåligt”

De digitala annonsintäkterna fortsatte växa under det fjärde kvartalet i år. Den totala morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014. Detta innebar att omsättningen för helåret 2015 ökade med 10, 3 procent jämfört med året innan och totalt omsatte morgonpressen 783 Mkr.

Det fjärde kvartalet 2015 slutade starkt och totalt omsatte online annonseringen i morgonpressen 263 miljoner kronor under perioden. Detta blev årets starkaste kvartal och bidrog till att helåret 2015 ökade med tvåsiffrig siffra.

Morgonpressens digitala annonsintäkter

Webbintäkter Q4 Ackumulerat 2015
2015 (MKR) (%) (MKR) (%)
Storstad 131 5, 9 406 8,2
Landsort 132 22,5 377 12,7
Morgonpress Total 263 13,7 783 10,3

– Annonsintäkterna från landsortstidningarnas sajter presterade dåligt under de senaste kvartalen men gjorde stark ifrån sig under det sista kvartalet och uppvisade en ökning på 23 procent, berättar TUs avgående chefsanalytiker Tobias Hedström. Det är på dessa siffror jag vill se den fortsatta tillväxten under den närmsta perioden, fortsätter han.

TU Internetbarometer görs i samarbete med IRM och redovisar nettointäkter från morgontidningssajterna. TU Internetbarometer inbegriper även intäkter från mobil annonsering.