Annonser på professionella publicistsidor är bättre än på sociala medier

En studie från Neuro-Insight på uppdrag av Newswork och Association of Online Publishers (AOP) visar att annonser som förekommer på väl ansedda publicisters sidor bättre kodas in i långtidsminnet än annonser som förekommer på sociala medier. Det hela kan ha effekt på hur olika sajter prissätter sina annonsplatser.

Studien ville undersöka den effekt som många tidigare upplevt existerar, nämligen att annonser som syns i mer professionella sammanhang gör större intryck på användaren än annonser i mer sociala sammanhang. Professionella sammanhang i det här fallet innebar publicister associerade med Newswork eller AOP, medan sociala medier utgjordes av Facebook och YouTube.

Under studien mättes aktiviteten i hjärnan hos försökspersonerna med så kallad Steady State Topography (SST) som mäter hjärnans elektiska aktivitet i olika regioner för att kunna uttala sig om olika kognitiva funktioners aktivitet.

Resultatet visade att en annons som sågs på en professionell publicists sida skapade hela 42% mer aktivitet i vänster hjärnhalva än annonser i sociala medier. Då vänster hjärnhalva vanligtvis förknippas med hantering av ord och detaljer har detta tolkats som att inlagringen av information kring annonsen är starkare. På liknande sätt var aktiviteten i höger hjärnhalva 9 % högre på de professionella publicistsidorna än på sociala medier. Eftersom höger hjärnhalva vanligtvis förknippas med kreativitet och känslor har detta tolkats som att den emotionella responsen är högre, om än inte i lika hög utsträckning som den intellektuella responsen.

Resultatet skulle kunna leda till att publicister med mer professionellt producerat material höjer sina annonspriser, eftersom dessa nu kan bevisas ha en högre effekt. Dock återstår det en hel del frågor att besvara innan vi rimligtvis kan se en sådan differentierad prissättning. Hur står sig exempelvis en icke-relevant annons på en professionell sajt mot en välriktad annons på sociala medier. Och hur ska bannerannonser på ett rättvist sätt jämföras med videoannonser beroende på var de förekommer. Det finns ett flertal parametrar som påverkar hur väl en annons tas emot, inte minst hur väl anpassad annonsen är till miljön som den presenteras i. All reklam passar sannolikt inte var som helst, och då är det frågan om det är bättre att synas i rätt sammanhang på ett socialt medium än i fel sammanhang på en professionell publicistsida.

Frågorna är många, men studien ger ändå ett intressant perspektiv på hur miljön påverkar hur annonser uppfattas. Det är inte osannolikt att premiumaktörer kräver ett högre pris för sina annonsplatser, men då förväntas även att de faktiskt levererar bättre ROI.