Annonser på plattor har 40 gånger högre klick

”The Tablet project” är ett gemensamt projekt mellan flera stora tidningar i USA. Projektet har analyserat över 20 kampanjer över fem olika sektioner (motor, ekonomi, detaljhandel, resor, teknik och nöje) under flera månader.

Resultatet från analysen avslöjar att annonser som visas på plattor klickas 0,79%, vilket är upp till 40 gånger högre än banners som visats på en PC, vilka klickas på i snitt 0,02%.

Här nedan finner du fler resultat:

– Text link – average tap rate of 0.82%; average dwell time of 5.6 seconds
– Video – average tap rate of 1.06%; average dwell time of 7.1 seconds
– Interactive – average tap rate of 0.42%; average dwell time of 9.0 seconds
– Motors – average tap rate of 0.61%; average dwell time of 6.9 seconds
– Finance – average tap rate of 0.87%; average dwell time of 5.9 seconds
– Retail & travel – average tap rate of 1.04%; average dwell time of 6.1 seconds
– Tech – average tap rate of 0.84%; average dwell time of 6.8 seconds
– Entertainment – average tap rate of 0.57%; average dwell time of 10.1 seconds

“Tablets have a growing and engaged audience, particularly across newsbrands,” säger Vanessa Clifford, deputy CEO på Newsworks som administrerade projektet.

Läs mer här.