Annonser i Instagram Stories kan boosta trafiken

För ett halvår sedan öppnade Instagram upp för möjligheten för företag att ha länkar i sina Stories, något som visat sig engagera 15-20 % av de som ser Storyn.
När de lanserade möjligheten slog Instagram på stora trumman för sina företagskunder, och nu ett halvår senare går det att börja utvärdera vilka effekter de nya möjligheterna faktiskt gett.
Tidningen MarketingLand har intervjuat fyra olika företag om deras erfarenheter av att använda länkar i Instagram Stories för att driva trafik, och erfarenheterna är blandade. Tidningen Outland, underklädesföretaget MeUndies, Vox Medias Curbed och sociala plattformen Whisper har alla testat att använda länkar i Stories, men för ingen av dem har Instagram blivit den viktigaste trafikdrivande kanalen.
Outland satsade hårt på Instagram och har till följd av det sett att 15-20 % klickar på länkarna i deras stories, en konvertering som ligger betydligt högre än för exempelvis Facebook, där endast 4 % av tittarna klickar på länkar. Trots det är Facebook den största trafikkanalen för Outland, något som även gäller för de övriga tre företagen.
MeUndies har visserligen sett liknande siffror som Outland i fråga om konvertering, men Instagram ses fortfarande mest som en bonus snarare än grunden i företagens mediastrategi. Curbed menar att det inte är någon idé att lägga mycket fokus på Instagram, eftersom det krävs mycket jobb att skapa en bra Story.
Just kvalitet är något som även Whisper snabbt lärde sig var viktigt. De var snabbt på bollen med länkar i Stories, men använde sig enbart av statiska bilder som teasade olika delar av Whispers plattform. Efter den initiala boomen, visade det sig att andra annonsörer använde sig av videoklipp istället, något som drev betydligt mer trafik, i takt med att Whisper tappade. De fick helt enkelt gå tillbaka till ritbordet och justera sina Stories så de innefattar mer videoklipp.
Baserat på de annonser som fungerar bäst på Facebook skapar de nu i snitt 6 filmbaserade slides om dagen till Instagram Stories, och deras konvertering är nu tillbaka på ca 15 %.
Konverteringsgraden verkar dock stanna omkring 15-20 %, förutsatt att du gör tillräckligt bra Stories. De siffrorna riskerar dock att ändras om Instagram justerar sina algoritmer. Idag syns Stories enbart baserat på intresse för innehållet i Storyn, hur vältajmad Storyn är samt användarens relation med företaget som publicerar Storyn. Det finns därför ingen koppling mellan Stories med länkar och deras synlighet. Men skulle Instagram uppleva att plattformen svämmas över av Stories med länkar som leder användarna bort från plattformen finns det stora risker att de börjar nedvärdera denna typ av Stories i flödet.
Det är därför en svår balansgång, dels vill företagen driva trafik till sina egna sidor, och dels vill de inte överskölja marknaden och riskera att deras annonser får sämre synlighet. I synnerhet inte som Instagram fortfarande bara utgör en liten del av trafiken. För även om konverteringen är väldigt bra, så är plattformen fortfarande för liten för att driva mängder av användare. Men faktum kvarstår, för de som anstränger sig finns det en hel del trafik att hämta från Instagram, men det kräver ett fokus och stora mängder jobb.