Annonser är inte längre största intäktskällan i Norge

För första gången är användarintäkterna större än annonsintäkterna, det visar en ny rapport.

Norska mediebolag hade under 2017 för första gången större användarintäkter än annonsintäkter, det visar Medietilsynets rapport om mediebranschens ekonomiska utveckling de senaste åren.

– Tidningarnas prenumerationsintäkter utvecklas positivt och de kommersiella tv-bolagen ökade sina intäkter under 2017, huvudsakligen genom ökade användarintäkter. Eftersom annonsintäkterna fortsätter att falla är intäkterna från användarna för första gången den största intäktskällan för norska medieföretag, säger Mari Velsand, direktör på Medietilsynet.

De sista fem åren har tidningshusen haft ett annonsfall på nästan 40 procent. Bara förra året tappade de nästan en halv miljard norska kronor i annonsintäkter. Det stora tappet beror främst på att jättarna Facebook och Google fortsätter att ta marknadsandelar.

Här kan du läsa mer.