Annonser är den främsta orsaken till att folk vill säga upp streaming-tjänster

IBM har nyligen gått ut med resultaten från en ny undersökning som tittat på beteendet hos dem som prenumererar på streamingtjänster som Netflix eller amerikanska Hulu. Ett intressant resultat visar att många av dem som säger upp sina tjänster gör det för att de tröttnar på mängden annonser.

Undersökningen utfördes på 1007 amerikaner som prenumererar på streamingtjänster, och visar bland annat följande:

  • 31 procent av studiedeltagarna har nån gång sagt upp en streamingtjänst – siffran var dock högra (40 procent) hos dem som använde sig av de delvis reklamfinansierade tjänsterna från Amazon eller Hulu.
  • Av orsakerna man uppgav för att vilja säga upp en streamingtjänst svarade 27 procent att för många annonser skulle vara en faktor; 25 procent uppgav priset som en orsak och 20 procent sade sig kunna säga upp en tjänst om den hade för lite innehåll.
  • 17 procent uppgav tekniska problem som en orsak till att säga upp en tjänst – av dessa sade 73 procent att sega starter eller mycket buffrande var det främsta problemet.
  • Lösenordsdelandet var en intressant fråga – 48 procent sade sig inte göra det (kom igen nu….säkert?) medan 42 procent delade med sig till sin familj.

Det är nog klokt av streamingföretagen att hålla koll på dessa siffror. Det är säkert inte lätt att inte visa reklam men ändå hålla ett lågt pris samtidigt som man håller en fungerande teknisk nivå, men Netflix visar tydligt på att det fungerar framgångsrikt.

Läs mer: MMS: 97 procent ser klart videoreklamen online

Vidare så är det också intressant att reklam är en större orsak till att folk vill avsluta konton än såväl pris och buffrandet. Konsumenter vill alltså inte se onödig reklam.

Behöver du hjälp med att optimera din annonskampanj på nätet? Då ska du klicka här.