Anna Eriksson blir ansvarig för Digg

Anna Eriksson har fått jobbet som generaldirektör för nya digitaliseringsmyndigheten, som förkortas Digg.

Myndigheten ligger i Sundsvall och ska påbörja sin verksamhet den 1 september i år. Uppdraget är att samordna och stötta den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitalisering av offentlig förvaltning och att följa och analysera utvecklingen.

Anna Eriksson kommer från Lantmäteriet där hon hade ansvar för strategisk verksamhetsutveckling.

Foto: Katinka Igelberg
Bildkälla: Lantmäteriet