Anders Svensson ny ordförande för Svensk Handel

Anders är vd för Ica Sverige och vice vd för Ica Gruppen. Han har tidigare varit vice ordförande i Svensk Handel och sitter också i Svenskt Näringslivs styrelse.
– Handeln är en betydelsefull näring som varje dag skapar jobb, tillväxt och skatteintäkter till den svenska ekonomin. Svensk Handel har ett viktigt jobb att göra, inte minst med tanke på att vi snart går in i ett valår. Om svenska handelsföretag ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga krävs bland annat att vi förmår att skapa trygga och säkra butiksmiljöer, säger Anders Svensson.
Anders Svensson tar omgående över rollen som ordförande för Svensk Handel. Fredrik Persson valdes under måndagen till ordförande för Svenskt Näringsliv. Utnämningarna gäller fram till och med nästa ordinarie stämmor som båda infaller i maj 2018.