Analytikerna bakom SVT Flow

Dagensanalys frågade Johanna Uddståhl Friberg som arbetar som publikanalytiker för SVTs  interaktiva plattformar om analysavdelningens roll i utvecklingen av SVT Flow.

Vilka studier har SVT genomfört för att komma på och utveckla SVT Flow?

Johanna Uddståhl Friberg, SVT Analys

– Vi följer regelbundet många KPI:er i vår tracking (via SIFO) och har länge haft ögonen på hur kurvorna utvecklas.
Samtidigt följer vi hela tiden utvecklingen av förändrade mediebeteenden i stort, bland annat genom Mediavision, Nordicoms mediebarometer, Rörliga bilder från MMS, Svenskarna och internet från .SE och så vidare.

– Vi gör också regelbundet fokusgrupper där vi tar intryck av publikens attityder och behov.
Så idén till Flow kommer från många olika källor och den har stötts och blötts internt under lång tid.

– När idén väl var förankrad har det också gjorts en del studier och analyser specifikt för tjänsten.
När det gäller utbudet t.ex. har vi arbetat med MMS tv-data och när det gäller webbtjänsten så arbetar konceptutvecklarna med användarstudier. Vi har också gjort en del andra kvalitativa undersökningar.

– Efter lanseringen kommer det bli mer av webbanalys och kvantitativa studier, bland annat räckviddsanalyser i vår vanliga tracking.