Amerikanska riktlinjer för mätning av sociala medier lämpar sig även för Sverige

MRC – “Media Rating Council” – är en Amerikansk institution som pysslar med mediamätningar, och har nyligen kommit ut med en detaljerad lista över riktlinjer för hur man ska mäta den stora bredden av aktivitet i sociala medier. Riktlinjerna kan även vara en bra källa för svenska företag.

Läs mer: Svenska MMS får pris för mätning av rörlig bild i mobilen

I sin rapport, Social Measurement Guidelines v1.0, etablerar man ett flertal metoder och tillvägagångssätt för en effektiv mätning av aktivitet. MRC använder sig av resultat från en stor mängd feedback från ett betydande antal olika industrier. Riktlinjerna är också sponsrade av ett flertal Amerikanska näringslivsorganisationer.

Riktlinjerna inkluderar sådant som besökarmängd, användarinteraktion och konsumentuppmärksamhet.

Sociala medier och användargenerat innehåll håller redan på att bli de viktigaste vägarna för så kallad “branded” eller “paid content” enligt MRC’s direktör George Ivy. Han understryker det viktiga i att bestämma uniforma mätmetoder för nättrafik och aktivitetsgrad. Målet är att göra “det digitala ekosystemet” ett mer värdefullt medium för alla inom märkes-marknadsföring (“brand advertising”).