Amerikanska reklamintäkterna online är rekordhöga

Enligt en ny rapport från branschorganisationen IAB slår intäkterna från internetbaserad reklam alla rekord i USA. Under första kvartalet 2016 har man nått otroliga 131 miljarder kronor. Den främsta drivkraften bakom tillväxten är inte helt oväntat…mobilen.

I amerikanska dollar motsvarar detta alltså 15, 9 miljarder, en summa som alltså aldrig uppnåtts tidigare. Enligt rapporten är detta en ökning med 21 procent sedan förra årets 13, 2 miljarder.

IAB-rapporten som utfördes av oberoende PwC US, visar att USA fortsätter att vara störst i världen när det kommer till digital annonsering, med intäkter en liten bit under 60 miljarder dollar. Man förväntar sig också att dessa intäkter ska öka stort fram tills 2017, till drygt 73,5 miljarder, något som skulle innebära att man slutligen överstiger intäkterna från TV-baserad annonsering.

Och vad är då den främsta drivkraften? Mobilen. Vi har flera gånger rapporterat om hur mobilbaserad annonsering är det stora heta, och IAB förutser att mobilen kommer stå för hälften av intäkterna år 2020. För närvarande är detta drygt en tredjedel, också det en saftig del av kakan.

Läs mer: 6 viktiga digitala trender du måste ha koll på under 2016

Siffrorna visar tydligt på betydelsen av den digitala marknaden, och understryker hur viktigt det är och kommer att vara för företagare att satsa på online-baserad markandsföring. Vi sägs spendera allt mer tid vid våra digitala skärmar, och de ökade reklamintäkterna från internet är ett tydligt bevis på att så är fallet.

Vill man läsa rapporten själv så finns den här.

Behöver du hjälp med din digitala marknadsföring? Klicka här