Amerikanska FCC vill inte tvinga webbsidor att följa Do Not Track

Analysföretag och reklamtjänster kommer att kunna fortsätta använda din surfdata, oavsett om du har Do Not Track på eller inte, efter senaste utslaget från FCC.

Do Not Track (DNT), tjänsten för dig som vill vara säker på att din surfdata inte spåras, kommer att vara ett frivilligt val för nätaktörer även i fortsättningen. Detta då FCC (Federal Communications Commission), säger sig inte vilja tvinga så kallade ”Edge Providers” eller aktörer som Facebook, Google eller Netflix att följa DNT-förfrågningar.

Läs mer: W3C ska lansera standard för Do Not Track

Detta beslut kommer efter en förfrågan från organisationen ”Consumer Watchdogs”, som hoppades att FCC som nyligen utökade skyddet för ”nät-neutralitet” gentemot internetleverantörer, skulle utöka integritetsskyddet till att inkludera webbsidor. Så blev alltså inte fallet, och även om några större aktörer (som Twitter) följer DNT, så finns det inget som kan tvinga de övriga storaktörerna att göra detsamma.