Amazons dominans inom e-handeln är snart total, men inte i Sverige

Att e-handelsjätten Amazon är en kraft att räkna med borde inte ha undgått någon. Nu visar siffror från företaget Feedvisor hur stor deras dominans faktiskt är. I oktober bedömdes Amazon ha 90 miljoner Prime-medlemmar bara i USA. Det är mer än en fjärdedel av den totala befolkningen, och siffror som inte är långt ifrån Facebooks.

Feedvisor var främst intresserade av att ta reda på hur Prime-medlemmar på Amazon skiljer sig från icke Prime-medlemmar. Undersökningen gjordes bland 1576 respondenter som alla handlade på Amazon i USA, av dessa var 65 % Prime-medlemmar. Resultatet visar på tydliga skillnader mellan de båda grupperna.

Den mest signifikanta skillnaden var hur ofta respondenterna genomförde köp på Amazon. Bland de som inte var medlemmar menade 13 % att de genomförde minst ett köp i veckan. För de som var Prime-medlemmar var motsvarande siffra 46 %, och 13 % av dessa genomförde dessutom minst ett köp varje dag. Mot bakgrund av att det finns nästan 100 miljoner Prime-medlemmar i USA innebär det över 5 miljoner transaktioner varje dag bara inom denna grupp.

Bara att titta på hur många som går in på Amazon ger också en fingervisning om deras dominans. 85 % av Prime-medlemmarna och 56 % av icke-medlemmar går in minst en gång i veckan, och 31 % respektive 11 % gör det varje dag. Huvudanledningen till att gå in på sajten uppges vara att jämföra priser, där 44 % av alla respondenter menar att de ”alltid” går in på Amazon för prisjämförelser, medan bara 25 % går in på andra sajter och bara 18 % använder sig av Google för att jämföra priser.

Det är lite som att allt fler användare går in på Facebook för att läsa nyheter, istället för nyhetsbyråer eller etablerade tidningar. Slutsatsen är ingen annan än att Amazon kopplat ett starkt grepp, som dessutom blir allt starkare för varje år. Bara jämfört med förra året har antalet icke-medlemmar som handlade på Amazon varje vecka ökat från 4 % till 13 %, och antalet som veckovis besöker sajten ökat från 32 % till 56 %.

Prime-medlemmarna har dessutom i högre utsträckning anammat mobilen som köpkanal, och hälften av medlemmarna menar att de genomför köp direkt i mobilen. För icke-medlemmarna är siffran 41 %. Det är dessutom vanligt att använda sig av Amazons app, där 25 % av medlemmarna och 14 % av icke-medlemmarna handlar direkt i appen. Det tyder på att det finns ett värde att ha en mobilapp, i alla fall om man är så stor som Amazon.

E-handelsjätten har under flera år sneglat mot andra marknader, främst annonsmarknaden där man också vidtagit flera åtgärder för att kunna ta marknadsandelar från de två andra jättarna, Facebook och Google. Lite skämtsamt har det även sagts att oavsett vilken marknad Amazon väljer att gå in på så kommer de att bli dominerande. Nu väntar vi med spänning på vad som kommer hända när Amazon lanserar sin svenska sajt, eftersom det på den svenska marknaden inte finns någon tydlig dominerande aktör. Störst under 2017 var nätapoteket Apotea, med 6 % av trafiken. Amazon fanns inte ens med bland de tio största nätbutikerna i Sverige, så frågan är vad som kommer hända under 2018.