Amazon betalar utvecklare av Alexa-appar

Amazon håller på att utveckla ett nytt sätt att belöna individer och företag som skapar högkvalitativa appar för Amazon Alexa. Belöningen sker i form av pengar in på utvecklarens konto och det är första gången Amazon betalar fristående Alexa-utvecklare.
Utvecklare har börjat få mail från Amazons utvecklarteam, och vissa av dessa mail har kommit till TechCrunchs kännedom. Mailet inleds med att gratulera utvecklaren till att ha skapat ett toppresterande spel för Alexa. Därefter förklaras att Amazon nu utforskar nya sätt att belöna skickliga utvecklare i USA, Storbritannien och Tyskland.

Vad belöningen baseras på är dock oklart, genom Amazons Q&A får information om att utbetalningen kan baseras på antalet minuter appen använts, antalet nya användare samt en del andra parametrar. Det är med andra ord ganska oklart vad som krävs för att komma på Amazons belöningslista.
Även hur summan beräknas är mycket oklart. Kevin Marshall som är CTO på Veritonic skapade appen Math Mania Skill och har fått en utbetalning på 133,84 dollar. Dock vet han inte om det är mycket eller lite, eftersom ingen annan utvecklare gått ut med hur mycket de fått från Amazon.
Det här är ett helt nytt initiativ, och de första utbetalningarna kommer i slutet av maj. Först därefter kommer nog tillräckligt med information finnas tillgänglig för att få en bättre bild av hur belöningssystemet är uppbyggt. Dock är det tydligt att Amazon vill locka fler utvecklare till att göra Alexa-appar av hög kvalitet som kan engagera och aktivera användarna.
Programmet fokuserar till en början på spelutvecklare, eftersom de enligt Amazon skapar högst engagemang bland användarna. På sikt kan det dock finns möjligheter även för andra typer av appar att komma i fråga för belöningssystemet, men när det kan tänkas ske är det ingen som vet.