Allt från fysiska butiker till influencers är viktiga när konsumenter söker inspiration

Salesforce delar idag med sig av rapporten Connected Shopper som ger viktiga insikter om när och hur konsumenter vill genomföra sina inköp samt vad som driver deras långsiktiga lojalitet. Rapporten avslöjar bland annat att 90 procent av alla nordiska konsumenter planerar att handla i fysiska butiker under kommande shopping-högtider. Samtidigt tänker 54 procent handla mer online än tidigare. Idag är det än mer viktigt att detaljhandlare, e-butiker och varumärken har en holistisk strategi för att nå ut till och behålla konsumenterna, som rör sig allt frekventare mellan den fysiska och digitala världen.

Rapporten Connected Shopper är framtagen utifrån data från över 10.000 globala konsumenter och ger marknadsförare nödvändiga insikter i konsumenternas beteenden och hur de planerar sina inköp.

Detaljhandlare, varumärken och e-handelsplattformar vill alla ha sin del

Dagens konsumenter jämför ständigt olika detaljhandlare, varumärken och marknadsplatser för att besluta sig för vad de ska köpa. Globalt sett tar e-handelsplattformar som Amazon och eBay nästan hälften av alla köp (47 procent) medan återförsäljare står för 26 procent och varumärken 18 procent. I Norden väljer däremot konsumenterna i första hand att handla från detaljhandlare (35 procent), följt av e-handelsplattformar (31 procent) och/eller direkt från varumärket (23 procent).

För att locka till sig konsumenter och vinna deras lojalitet krävs det dock mer än att bara finnas tillgänglig i alla kanaler. I rapporten framkommer bland annat att åtta av tio konsumenter är mer benägna att köpa från varumärken som har välplanerade lojalitetsprogram.

Utöver lojalitetsprogram är produkter i begränsad upplaga och exklusiva shopping-event något som tilltalar konsumenterna, framförallt de yngre målgrupperna. Som exempel är Generation Z mer benägen (72 procent) att köpa från ett varumärke som erbjuder exklusiva produkter i begränsad upplaga.

Även etik påverkar konsumenternas shopping i allt större utsträckning. Hela 60 procent av nordiska konsumenter bryr sig idag mer om hållbarhet och att företag har en etisk affärsmodell, än för ett år sedan.

För att fånga dagens konsumenter och behålla deras lojalitet måste detaljhandlare samt varumärken kunna erbjuda en optimerad kundupplevelse i både fysiska butiker och digitala kanaler. Allt från e-postutskick, annonsering i sociala medier och erbjudanden i butiken måste bidra till konsumentens totala upplevelse. Det handlar fortfarande om att interagera med konsumenten i rätt kanal, vid rätt tidpunkt och med rätt budskap, säger Lars Grønkjær Senior Regional Vice President Commerce Cloud North på Salesforce.

Butiker och influencers är viktiga när konsumenter söker inspiration

Majoriteten (85 procent) av alla nordiska konsumenter planerar att besöka en fysisk butik för att upptäcka och utvärdera nya produkter, under shopping-högtiderna ökar andelen till 90 procent.

Men det är bland millennials och generation Z som vi ser de största beteendeförändringarna. Bland de yngre generationerna i Norden ser vi att 37 procent hittar nya produkter via influencers och 20 procent anger att de får inspiration på Instagram. Idag sker faktiskt nästan ett av tio inköp via nya digitala inköpsställen – kanaler som ofta är helt åtskilda från detaljhandlaren och varumärket.

För att ta del av rapporten Connected Shopper som analyserat globala konsumenter, deras beteenden och hur de planerar sina inköp kan du klicka här.