Allt fler VD:ar tar till Twitter för att vara online

En ny studie avslöjar att 10 procent av börsbolagens vd:ar numera hänger på Twitter. Detta är en dubblering sedan 2015, och nu ligger Sveriges börs-vd:ar i paritet med sina kollegor i USA.

Under det senaste året har även antalet börsbolag med ett twitterkonto för företagsnyheter ökat kraftigt,  med drygt 16 procent.  Av de 285 (275) bolag som var noterade vid Nasdaq Stockholm main market den 25 maj 2016 hade 135 (116) bolag ett twitterkonto för företagsnyheter vilket motsvarar 47 (42) procent. Siffror inom parentes avser förra årets undersökning.

“Alla bolag måste förhålla sig till den snabba digitala utvecklingen för att inte riskera att falla offer för digital darwinism. Att titta på enskilda företeelser som Twitter kan tyckas trubbigt, men över tid kan det ge en bra indikation på hur digitaliseringsfrågorna hanteras av företag och dess högsta ledning. Digital acceptans och förståelse är en generationsfråga. Om bolagsledningar eller styrelser har bristande digitala kunskaper, och inte heller vet vem eller vad man ska fråga, är risken att viktiga frågor saknas på agendan vilket på sikt kan få allvarliga konsekvenser”, säger Mikael Zillén, grundare och digital specialist på Box Communications.

Du hittar de twittrande börsbolagen i listan ”Swedish listed companies”. Listan innehåller totalt 169 twitterkonton. Här finns listan:https://twitter.com/Box_Comm/lists/swedish-listed-companies