Allt fler vänder sig till Whatsapp för nyheter

Tillhör du en av dem som använder Whatsapp för att chatta med familjen om vad ni ska göra i sommar? Då har du missat en stor del av vad appen börjat användas till. Allt fler vänder sig nämligen till Whatsapp för att få reda på vad som händer i världen.
I en studie från Reuters Institute for the Study of Journalism framgår det att Whatsapp håller på att bli en av de främsta nyhetskällorna internationellt sett. Hela 51 % av användarna i Malaysia förlitar sig på Whatsapp för att få reda på vad som händer i världen, och i Brasilien är motsvarande siffra 46 %. I Chile vänder sig 39 % till Whatsapp, i Hong Kong ligger siffran på 36 % och i Spanien 32%.
Whatsapp håller med andra ord på att peta Facebook från tronen vad gäller nyheter från världen, något som bland annat beror på den senaste tidens diskussioner om fejkade nyheter. På Whatsapp filtreras nämligen inte meddelandena för att passa det du gillar, något som sker på Facebook och flera andra sociala plattformar. Det gör att det känns mer ”äkta” att fråga vänner via Whatsapp vad som händer, snarare än att förlita sig på Facebook.
I de länder som ingick i studien har Facebook tappat närmare hälften av de som tidigare förlitat sig på plattformen för att få sin omvärldsbevakning. Facebook behöver dock inte oroa sig nämnvärt, de äger ju nämligen både Whatsapp och Messenger, världens två största meddelandeappar. Totalt sett vänder sig 54 % av användare globalt till en Facebook-ägd produkt veckovis för att få till sig nyheter.
Globalt sett använder 15 % Whatsapp för sina nyheter, jämfört med 47 % som använder Facebook. Men ännu verkar det framför allt vara Asien och Sydamerika som väljer Whatsapp framför Facebook. För USA är det bara 3 % som uppger att de använder appen, men samtidigt visar studien att USA är världens mest polariserade land, där många filtrerar sitt flöde och medveten väljer TV-kanaler och tidningar som passar deras världsbild. Att då vända sig till en meddelandeapp för att få en diversifierad bild av nyhetsläget är sannolikt inget som ligger nära till hands.