Allt fler upplever reklam som irriterande och förvirrande

En undersökning som Kantar Millward Brown genomfört visar att hela 69 % av de tillfrågade upplever att reklam är störande eller påträngande.

Att ha kampanjer som är välintegrerade i olika kanaler kan minska irritationen, dessvärre har marknadsförare och konsumenter olika uppfattning om vad som är en välintegrerad kampanj.

Kantar Millward Brown har i sin undersökning tillfrågat 14.000 personer i åldrarna 17-65 år och bosatta i 45 olika länder, så det är ett omfattande underlag som ligger till grund för de mycket tydliga resultat som presenteras. Av de tillfrågade menar 81 % att det blivit mer reklam de senaste tre åren, när dessutom nästan 70 % upplever att reklamen är påträngande har branschen ett problem. Utöver det menar mer än en tredjedel att reklamen är förvirrande, något som inte ökar viljan att köpa företagets produkter eller tjänster. Den enda ljuspunkter i undersökningen är att mer än hälften upplevde att reklamen har bättre berättelser nu än tidigare, men frågan är om det leder till ökad konvertering eller bara får ett underhållsvärde.

I en parallell undersökning vill de se hur välintegrerade kampanjer är över olika medier. Hänger kampanjen ihop oavsett om den syns på sociala medier, i en tidning eller som en sökmotorannons? Resultatet visar att 46 % av kampanjerna som undersöktes var väl integrerade med varandra. Däremot var 29 % visserliken integrerade, men inte anpassade efter de individuella medierna, och 26 % var inte alls välintegrerade.

Det som nog är mest intressant är dock att hela 89 % av marknadsförarna upplevde att deras strategi var väl integrerad i kampanjen, men endast 58 % av konsumenterna höll med. Det finns med andra ord en stor skillnad mellan hur marknadsförare tror att en kampanj presterar och hur den sedan uppfattas av konsumenterna. Att minska det gapet torde vara något som står mycket högt upp på marknadsförarnas att-göra lista.

Det finns med andra ord fortfarande ett problem med att kampanjer i allt för stor utsträckning skapas av marknadsförare för marknadsförare, istället för att ta in konsumentens perspektiv. Det är säkerligen ingen lätt uppgift, men när mer än en tredjedel av konsumenterna upplever att reklamen är förvirrande har man nog missat målet med mer än vad som är rimligt.

Att konsumenterna dessutom känner sig bombarderade och överhopade av reklam är något som inte heller gynnar företagen som får svårare att nå ut i bruset samtidigt som allt fler konsumenter tröttnar och installerar reklamblockerare. Det här är tydliga indikationer på att utvecklingen går åt fel håll. Det är dags för marknadsföringsbranschen att på allvar fundera på hur de ska kunna föra en dialog med konsumenterna, istället för att försöka tvinga på dem budskap som de dessutom inte ens förstår.