Allt fler svenskar betalar för nyheter online

Reuters Institute har släppt sin årliga globala rapport Digital News Report som djupdyker i hur vi konsumerar nyheter.

Rapporten, som baseras på svar från över 75 000 respondenter i 38 marknader, är full av insikter och de senaste trenderna inom hur vi konsumerar nyheter.

Vi får bland annat reda på att Norge och Sverige är de länder där flest invånare väljer att betala för nyheter online.

Några av höjdpunkterna från Digital News Report:

  • Andelen läsare som betalar för nyheter online ökar, och den största ökningen står Norge och Sverige för. De flesta som väljer att betala för sina nyheter väljer en tjänst. I Sverige har 27 procent betalat för nyheter online det senaste året.
  • Mobilen är den mest populära enheten att konsumera nyheter på.
  • Kommunikation via sociala medier blir mer privat då allt fler väljer bort Facebook. WhatsApp har istället blivit den primära plattformen för nyheter i många länder, exempelvis Brasilien (53 procent) och Malaysia (50 procent). I Sverige är den endast 3 procent som använder WhatsApp för nyheter.
  • Förtroendet för nyheter har i genomsnitt sjunkit med 2 procentenheter till 42 procent. I Sverige ligger siffran på 39 procent. Störst förtroende har Sveriges Radio och SVT.
  • 35 procent av alla svenskar har lyssnat på podcast den senaste månaden.

Hela rapporten Digital News Report hittar du här.