Allt fler kopplar ner mobilen för en ”personligare touch”

I dag är vi mer uppkopplade än någonsin, studier visar dessutom att vi använder mobila enheter mer än stationära datorer för att gå ut på internet. Men de senaste sex månaderna visar på en vikande trend i uppkopplandet. Allt fler personer väljer nu att koppla ner sina mobila enheter för att skapa en känsla av personlig identitet och återskapa ett privatliv. Det kanske börjar bli dags att ta en ”digital detox” eller åka på en ”mobilfri semester”?

Kirk Olson och Sheri Roder jobbar båda på Horizon Media och har observerat trenden under lång tid. Men de menar att det är först de senaste sex månaderna som den börjat bli riktigt tydlig. Fler och fler människor väljer att koppla ner sig för att istället uppleva personliga möten. I Sverige är det inte ovanligt med mobilfria middagar, men fler och fler börjar även åka på mobilfria semestrar. Att lämna mobilen hemma, eller i alla fall ha den avstängd och nedpackad ett par dagar blir vanligare och vanligare.

Att ständigt vara tillgänglig är inte längre eftersträvansvärt när konsekvenserna är försämrade relationer med människor i vår närhet. Olson och Roder menar att människor behövde ha en mobiltelefon några år och verkligen vänja sig vid upplevelsen innan konsekvenserna började bli tydliga. Att pendeln nu svänger tillbaka är därför bara naturligt menar de.

Studier av mobilanvändandet visar att en genomsnittsanvändare tittar på sin telefon 134 gånger per dag, och spenderar ca 5 timmar per dag på mobilen. Så det är inte förvånande att fler söker en nedkopplad tillvaro. Att vara närvarande i stunden med sin familj och sina barn är säkert något som de flesta kan gå med på. Men det finns även en poäng i att vara närvarande med sina kollegor, kunder och sin chef. Att ”lite snabbt kolla mobilen” under ett möte signalerar tydligare än något annat att personen du möter inte är din huvudsakliga prioritering.

I en värld när vi börjar bli trötta på click-baits, likes och missriktade annonser är känslan av att en person ger dig hela sin uppmärksamhet något som blir oerhört värdefullt. Börja med att stänga av telefonen på natten, och kanske även på helgerna. Lämna mobilen vid din arbetsplats när du går in i ett möte och öva dig i att ge människor din fulla uppmärksamhet. Sannolikt kommer både du och de att uppskatta det.