Allt fler experimenterar med medborgarlön

Med en framtid där allt fler jobb utförs av robotar behöver vi människor se över hur våra inkomstkällor kommer se ut i framtiden. Därför genomför nu allt fler experiment med en basinkomst (även kallat medborgarlön), senast på initiativ av EU.
I takt med att allt fler jobb försvinner, och inte lika många tillkommer, ser det ut som att framtidens arbetsmarknad kan komma att se betydligt tuffare ut än idag. Vilka tre scenarion detta kan leda till har vi tidigare skrivit om här på dagensanalys.se. Men nu verkar allt fler myndigheter vara intresserade av att testa basinkomst som ett alternativ.
Läs även: Robotarna tar över – effekterna ställer stora krav på oss människor
Med en basinkomst får alla medborgare en grundinkomst som avser täcka personens grundläggande behov. Inkomsten kräver inga motprestationer, utan betalas ut månatligen till alla. Vill du ha en högre inkomst kan du ha ett inkomstbringande jobb utöver din basinkomst.
Tidigare har försök gjorts ibland annat Finland, Holland, Ontario, Oakland, Uganda samt ett kortare försök i Göteborg. Försöken har sett lite olika ut, men grunden har varit densamma, att ge en lika inkomst till en grupp medborgare och se vad som händer.
Nu startar EU ett projekt där 1.000 låginkomstfamiljer i Barcelona slumpmässigt väljs ut till försöket. Dessa familjer kommer under två års tid att få en inkomst på mellan 400-525 Euro (3.900 – 5.100 SEK) varje månad. Projektet beräknas kosta EU 13 miljoner Euro (126 miljoner SEK).
Allt fler höjer röster för att basinkomst är rätt väg att gå, och såväl Mark Zuckerberg som Elon Musk har tidigare uttalat stöd för modellen. Hela 70 % av européer svarade dessutom i en undersökning tidigare i år att de skulle rösta för ett införande av basinkomster om de hade chansen.
Läs även: Elon Musk – Robotarna tar över och alla får medborgarlön
Systemet har i vissa uträkningar bedömts bli billigare än nuvarande system med socialförsäkringar, sjukpenningar, arbetslöshetsutbetalningar samt all administration kring det nuvarande systemet, i alla fall för Sverige. Vissa andra länder kan dock behöver justera sina skattenivåer för att kunna hantera ett system baserat på basinkomst. Men frågan är vad alternativet är när arbetslösheten sannolikt kommer att breda ut sig mer och mer.