Allt fler är positiva till digital insamling av privat information

Andelen som ser insamlingen och användningen av personlig, digital information i samhället som något positivt har ökat med nio procentenheter de senaste två åren. Det visar en ny riksomfattande attitydundersökning.
För tredje året i rad har analys-och kommunikationsbyrån Insight Intelligence undersökt hur svenskarna ser på digital integritet. Undersökningen som är riksrepresentativ har genomförts i samarbete med Advokatfirman Lindahl, Cybercom Group, IAB Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting.
Resultaten visar en positiv attitydförändring kring insamling av privat information. Samtidigt ökar andelen som är oroliga för att information som man delar med sig av används i syften som man inte är bekväm med.
Den generellt mer positiva inställningen till informationsinsamling är alltså avhängd konsumenternas känsla av trygghet vad gäller säkerhetshanteringen av den information som samlas in. Oron beror främst på bristande kunskaper om hur informationen som samlas in används.
”Här har de företag som arbetar med hanteringen av privat information digitalt en möjlighet att genom tydlig kommunikation skapa förtroende för sina användare. Frågan om digital integritet kommer att bli en allt viktigare konkurrensfördel”, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.
Övriga resultat
· Få känner till den nya dataskyddsförordningen men nästan var tredje tror att den skulle påverka deras förtroende att dela information
· Fler är positiva till att dela privat digital information i vårdrelaterade syften
· Sex av tio läser aldrig villkor som de accepterar gällande behandling av ”cookies”
· Mellan 40-51 procent av de svarande är beredda att dela med sig av privat information digitalt för att förbättra olika välfärdsfunktioner.
Undersökningen är baserad på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år som under februari 2017 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Undersökningen och rapporten har tagits fram i samarbete med Jacob Dexe på forskningsinstitutet RISE SICS.