Allt fler använder mobilen när de handlar online

Allt fler invånare i de Nordiska länderna använder mobilen för att handla online, och de som shoppar online tenderar att växla mellan olika enheter. Dessa är några av huvuddragen från Audience Projects nya studie om e-handel.

E-handel i Norden har nått en hög och stadig nivå med 89 procent av shopping online. Fjolårets resultat om 88 procent visar att nivån för shopping online i den nordiska befolkningen knappt har förändrats. Däremot har enheterna som man använder när man handlar gjort det!

Mobilshoppandet är på uppgång
Användandet av desktop som enhet har minskat något sedan fjolåret samtidig som tablets ökat. Så även mobilanvändandet, men på ett mer dramatiskt sätt. Mer specifikt har mobilanvändandet ökat med hela 25 procent från år 2015 till 2016. I synnerhet de yngre målgrupperna använder sina mobiltelefoner för att shoppa online. Bland åldersgrupperna från 15-25 och 36-45 använder 33 procent mobiltelefonen för köp online, medan siffran är 44 procent för dem i åldrarna 25-36.

bild1_ap_20160907

Denna förändring är en följd av en allmän ökning av mobiler, men också från att fler onlinebutiker fokuserar mer på användarupplevelsen i smartphones. Båda dessa orsaker sänder ett tydligt meddelande till de e-handelsplattformar som ännu inte har anpassat sina plattformar för mobila enheter om att det är dags att nu ta detta på allvar. Desktop är fortfarande den föredragna enheten när man handlar online, men mobilen har nu utvecklats till en mogen plattform och behöver bli en del av strategin för e-handel.

Fler enheter används
Utöver den ökade användningen av mobilen i samband med shopping online ser Audience Project också att man i Norden allt oftare växlar mellan olika enheter och använder olika enheter i kombination med varandra när man köper online.

bild2_ap_20160907

I genomsnitt växlar drygt hälften av de som handlar online mellan olika enheter när de gör sina köp, i åldersgruppen 15-35 handlar det om så många som två av tre personer. Audience Project ser att en stor mängd av olika kombinationer av enheter tillämpas, men att kombinationen av mobil och desktop är den absolut vanligaste med 68 procent.

Detta visar att konsumenter tenderar att börja sin shopping online i mobilen och avslutar den på sin desktop. E-handelsplattformar bör vara medvetna om detta och fokusera på köpvägar som hanterar flera enheter, hela vägen från produktmedvetenhet till faktiskt köp.

Få fler insikter
I studien hittar du fler insikter om shoppingvanor online i de Nordiska länderna. Klicka här