Allt färre litar på att företagen skyddar våra personuppgifter

Litar du på att dina personuppgifter verkligen behandlas på rätt sätt av företag, varumärken och mobiloperatörer? En ny studie visar på en kraftig minskning av tilliten för företagen under de senaste åren. Det kan vara dags för mer transparens kring hur företagen använder kontextuell mobildata.

En bred studie, utförd över ett stort antal konsumenter på världsmarknaden, visar att hela 70 procent av tvivlar på mobiloperatörers förmåga att skydda våra personuppgifter. Många, 55 procent, uppgav också att förtroendet för varumärken har minskat under de tre sista åren – 50 procent upplevde samma sak gällandes mobiloperatörer.

Läs mer: B2B-företagen är inte populära bland kunderna

Av de över 8000 konsumenter som deltog i studien (utförd av On Device Research för Syniverse) uppgav 70 procent att de saknade förtroende för hur mobiloperatörer hanterar personliga data, medan 75 procent inte litade på att varumärken kunde göra detsamma.

Siffrorna visar att varumärkenas tillgång till kontextuella data har urholkat konsumenternas tillit och gett negativa erfarenheter, enligt analytikerna vid Syniverse.

Det kan nog vara klokt för såväl företag som mobiloperatörer att hantera dessa data försiktigare, och kanske mer transparent. Siffrorna är onekligen i botten, och värdet av ökade intäkter bör kanske balanseras gentemot långsiktigt konsumentförtroende.