Aller media trotsar trenden och fortsätter att sälja tidskrifter

Idag presenterar Aller media årsresultatet för 2013/2014. Siffrorna visar att trots ett tufft år för tidskriftsbranschen är Aller media fortsatt starka. Omsättningen under perioden låg på samma nivå som föregående år och uppgick till 1, 5 miljarder kronor.

Årsrapporten för räkenskapsåret 2013/2014 som blev offentlig idag visar att Aller media, som dominerar populärpressmarknaden med en marknadsandel på 52 procent*, fortsatt håller sin starka position. Trots stora strukturförändringar i branschen ligger omsättningen stabilt på samma nivå som tidigare år och uppgår till 1 536 miljoner kronor. Även om rörelseresultatet backar något jämfört med föregående år landar det på 78 miljoner kronor.

aller media i siffror

– Aller media fortsätter att dominera populärpressmarknaden och gör ett starkt år vilket ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet, inte minst inom det digitala. Under april månad lanserar vi till exempel digitala versioner av alla våra titlar i Appstore.Våra andra satsningar på redaktionella sajter har varit framgångsrika, till exempel har café.se cirka 500 000 unika sidvisningar i veckan. För att fortsätta vara marknadsledande driver vi arbetet med att utveckla både nya områden och mer effektiva sätt att jobba på,säger Bodil Ericsson Torp, VD på Aller media.

Under året har även investeringar gjorts i förvärvet av Make Your Mark som är ett ledande företag inom content marketing. Sedan slutet av 2014 ingår också DG Communications i Make Your Mark, vilket gör erbjudandet ännu starkare.

– Förvärvet av Make Your Mark är en långsiktig investering med stor potential som kommer att stärka Aller medias kunderbjudande och kompetens, inte minst inom det digitala området, säger Bodil Ericsson Torp, VD på Aller media.