Aller Media polisanmäler efter felaktiga upplagesiffror

För en tid sedan uppdagades att Aller Media har redovisat felaktiga upplagesiffror. Felrapporteringen upptäcktes av Aller Medias nytillträdda VD vid en intern kontroll och har nu polisanmälts efter en internutredning.

Internutredningen visar i korthet att:
? Det rör titlarna Elle, Elle Interiör, Residence och Café
? Det gäller perioden 2012?2013
? Det underlag som har presenterats för TS under perioden har påverkat företagets bokföring (momsredovisningen).

Mitt i stormen hamnar Tidningsstatistik (TS) som nu skickar ut e-brev till berörda parter och belyser deras roll. TS skriver “Vår revision ska ge reklamköparna transparanta och jämförbara siffror. Vårt uppdrag utgår från att mediehusens företagsledningar är medvetna om och förstår sitt ansvar att följa det regelverk som gemensamt har tagits fram inom TS Mediekommitté. TS revision omfattar inte granskning av företagens interna kontroll för att upptäcka eventuella bedrägerier. Det åligger i första hand företagen själva och deras ekonomiska revision.”

Vidare efterlyser TS ökad kontroll och en diskussion över regelverket och administrationen av kontroller. TS vill bland annat:

? Återinföra ett intyg där förlagens/mediehusens VD försäkrar att de underlag som har lämnats till TS är korrekta.
? Fördjupa revisionen kring exemplar sålda till företag och begära in ännu fler kontrolluppgifter, t ex kring Tidsams fakturering.
? Särredovisningen för sålda lösnummer till företag ska lyftas fram ännu tydligare.