Aller Media digitaliserar sin kunddata för att hjälpa annonsörer att rikta reklam

Tidningshuset Aller Media skapar nu ett nytt affärsområde som kallas ”Refinery”. I praktiken går det ut på att samla ihop data om alla användare som interagerar med någon av Aller Medias över 50 olika webbsajter och tidskrifter för att kunna ge annonsörer och partnerföretag värdefull information om användarna för att skapa mer riktade annonskampanjer.

Att som publicist hävda sig i den allt hårdare konkurrensen i digitala kanaler är inte lätt. Det gäller därför att kunna kapitalisera på den tillgång som du har, vilket är dina läsare. Annonsintäkter är för de flesta publicister den viktigaste, och ibland den enda, inkomstkällan, och då gäller det att vara relevant för såväl läsare som annonsörer.

Genom det nya affärsområdet vill Aller Media göra just detta. Genom att samla intressedata om alla de användare som interagerar med tidningshuset kan de skapa specifika profiler som annonsörer och partners sedan kan dra nytta av för att leverera välriktade annonser som bättre matchar den önskade målgruppen.

För användarna innebär detta att annonser förhoppningsvis kommer upplevas som mer relevanta, och därmed intressanta nog att kunna leda till en konvertering. Genom att se till att ha relevanta annonser minskar även risken för att användarna installerar en reklamblockerare, eftersom annonserna inte på samma sätt upplevs som störande för läsarupplevelsen.

Aller Medias intressedatabas finns från och med idag tillgänglig via både Adform och Google Bid Manager. Där finns även möjlighet att komma åt Allerkoncernens nordiska intressedatabas genom det finska systerbolaget Data Refinery.