Alla vill in i AI-branschen

AI är utan tvekan ett av årets största buzzwords, och allt fler vill försöka ta en del av kakan. Nu lanserar två avhoppare från Google sin egen AI-funktion som ska hjälpa företag och publicister att skala upp personaliserade reklambudskap till sina kunder.
Artificiell Intelligens, försöket att skapa datorer och system som är självutvecklande och som kan fatta beslut baserat på enorma mängder data, är utan tvekan ett intressant område som lovar både stora möjligheter och stora risker. Det är därför föga förvånande att allt fler vill se till att positionera sig på denna starkt kommande marknad. Några som vill hoppa på tåget är Dr. Jurgen Galler, tidigare EMEA-produktchef på Google, tillsammans med Professor Dr. Thomas Hofmann, tidigare teknisk chef på Google.
Deras företag heter 1plusX och använder sig av en kombination av AI och maskininlärning. Med 1plusX vill de hjälpa företag att öka räckvidden med sina reklambudskap, utan att tumma på det personaliserade budskapet. Det har nämligen varit ett stort problem för många företag som strävar efter att bygga närmare relationer med sina kunder. I takt med att företaget vill nå allt fler människor vattnas det personaliserade budskapet ur, och det blir därför svårt att skala upp individanpassade reklambudskap.
Genom att kombinera deterministisk data, dvs data som går att dra från befintliga kunder ur CRM-system, internetbeteenden och tredjepartsinformation, med semantiska data, dvs data som försöker förstå meningen eller syftet med kundens beteende. Med dessa båda tillsammans menar 1plusX att de kan skapa prediktiva insikter till företag som gör att de bättre kan nå även potentiella kunder med personliga budskap.
Företagets utveckling har skett i Tyskland och Schweiz, men öppnar sitt första kontor i London nu under oktober. Chef för det nya kontoret lir ingen mindre än Fiona Salmon, tidigare affärsutvecklare på Vibrant Media och en bakgrund på bland annat News International, Emap och Trinity Mirror.
Med alla löften om AIs förträfflighet väntar vi fortfarande på det stora genombrottet för AI. Kanske kan 1plusX bidra till att göra användandet av AI på ett strukturerat och affärsdrivande sätt vanligare i marknadsföringsbranschen. Fortfarande idag känns det som att mycket av agerandet sker baserat på vad som fungerat bra hittills, eller vad vi tror kommer att fungera. Med AI som kan hantera mycket stora datamängder och dra slutsatser av dessa kanske vi kan komma närmare att veta vad som fungerar, istället för att hoppas, observera och skruva på kampanjerna i oändlighet.