"Alla våra trender för 2018 utgår från en motsättning som uppstått i vår vardag och i vårt samhälle"

Accenture släpper nu Fjord Trends 2018, den elfte upplagan av Fjords årliga rapport över vilka digitala trender som kommer att förändra vårt arbetssätt och vardagsliv under det nya året.
“Alla våra trender för 2018 utgår från en motsättning som uppstått i vår vardag och i vårt samhälle – oavsett om det gäller ett skifte, en kollision eller att utvecklingen går åt olika håll. Det kan exempelvis handla om digitalt kontra fysiskt, människa kontra maskin, centraliserad kontra decentraliserad, hastighet mot hantverk, automatisering kontra kontroll, spårbarhet kontra anonymitet och så vidare. För att bli en vinnare under 2018 behöver man kunna navigera bland dessa motsättningar, och ta tillvara på möjligheten att kollektivt forma den värld vi kommer att leva i” säger Mark Curtis, medgrundare och Chief Client Officer på Fjord.
Trends 2018 analyserar sju digitala trender som formar nästa generation av digitala upplevelser.
1) Det fysiska slår tillbaka: Det digitala har varit i rampljuset tillräckligt länge – idag finns två typer av varumärkesupplevelser som bägge måste vara i fokus. Nu gäller det att kombinera det digitala med det fysiska för nå användarna.
2) Datorer har ögon: Förutom att förstå våra ord, så kan datorer också tyda avancerade bilder utan hjälp från människor. En utveckling som skapar spännande möjligheter för nästa generations digitala tjänster.
3) Algoritmens slavar: Företag måste kunna skapa marknadsföringsstrategier som vinner över algoritmerna. Idag står ofta algoritmer mellan företagen och deras kunder, algoritmer som är immuna mot traditionella marknadsföringsmetoder.
4) En maskins sökande efter mening: AI kanske kommer att förändra våra jobb, men behöver inte nödvändigtvis ta bort dem. Vi kan – och borde – tänka på hur vi kan samarbeta med de maskiner som hjälper oss att utvecklas.
5) Vi tror på transparens: Blockchain har potential att skapa öppenhet och minska osäkerheten på Internet, återupprätta förlorat förtroende och reparera relationer.
6) Etisk ekonomi: Organisationer kommer att behöva ta ställning i politiska och samhälleliga problem, oavsett om de vill eller inte. Konsumenterna tar redan ställning genom att välja varumärken vars verksamhet stämmer överens med deras grundläggande värderingar.
7) Designa utanför boxen: Designens ökade betydelse inom organisationer är en tillgång. Men i en värld där alla tror att de är designers, behöver dagens designers se över hur de arbetar, lär sig nya färdigheter och pusha sig själva – så att de fortsätter att ligga i framkant.
“I takt med att digitaliseringen går från att vara en enskild faktor till en välintegrerad del av den fysiska världen, kommer vår relation till i princip allt runt omkring oss att omdefinieras. Den stora frågan är hur den nya tekniken kommer att lyckas interagera med människor, en avgörande fråga för individer, samhällen och företag. Vi tror att denna upplaga av Trends kommer att både provocera och inspirera, men framförallt erbjuda företag handfasta råd för hur de kan förbereda sig och ta tillvara på de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss”, säger Daniel Freeman på Fjord i Sverige.