"Alla andra har valt att förnya sina medlemskap" svarar Karin Nelsson från SMIF

Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF) som är en intresseorganisationen för undersökningsföretag har senaste dagarna drabbats av två tunga avhopp. Det är Kantar Sifo och Ipsos som väljer att inte förnya sitt medlemsskap. Trots avhoppen ser SMIFs ordförande Karin Nelsson optimistiskt på 2017 och är entusiastisk över alla framsteg som organisationen redan gjort.
Varför lämnar två av de större bolagen SMIF?
Vi förstår i samtal med partnerna att det såväl inom Sifo och Ipsos finns koncerngemensamma funktioner som erbjuder rutiner kring kvalitetssäkring, personuppgifter och vidareutbildning. De liksom Smif-företagen omfattas av samma etiska kod som regleras internationellt. Vi kommer löpande under året att ha kontakt med företagen och ta en förnyad diskussion kring medlemskap inför nästa år.
Kunde SMIF ha gjort något annorlunda för att förhindra att dessa två nu väljer att lämna branschorganisationen?
Nej, egentligen inte. Däremot är jag väldigt glad att det finns en öppen och konstruktiv dialog för att förhoppningsvis kunna välkomna dem tillbaka inför nästa år.
“Det har blivit en organisation för små fältbolag” anger Yvonne Pernodd, VD för Kantar Sifo, som skäl till varför de nu väljer att lämna SMIF till Dagens Opinion. Varför tror du hon säger så?
Ja, det är ett mycket märkligt uttalande från Yvonne Pernodd. Antingen vet hon inte vilka företag som är medlemmar i SMIF och vad vi är för förening eller så har hon blivit felciterad. Väldigt annorlunda än den kommentar som Ipsos lämnat och som ligger i linje med det som Kantar Sifo tidigare sagt till oss, att de frågor SMIF berör hanteras inom respektive koncern. För det är ju att flera av de största bolagen i Sverige och även internationellt som är medlemmar i SMIF. Bland våra medlemmar finner du bland andra GfK, Norstat, SSI, Yougov och Cint. Vi har även bolag som arbetar kvalitativt eller kvantitativt med datafångst, avancerad analys och affärsutveckling inom research och flera av dessa med digitalt fokus. SMIF är en intresseorganisation med ett brett spektrum inom marknadsundersökningar som förenas i ett intresse att värna om kvaliteten i branschen, ett ämne som borde beröra alla.
Är fler bolag på väg att lämna SMIF?
Nej. Alla andra har valt att förnya sina medlemskap i SMIF för 2017.
Först ska man komma ihåg att vi haft ett positivt medlemsinflöde och har fler medlemmar på gång in i föreningen. Det är duktiga samt innovativa bolag inom undersöknings- och analysbranschen som söker sig till oss. För dessa motsvarar SMIF ett väldigt viktigt behov när det gäller branschgemenskap, kvalitetssäkring, kompetensutveckling och nätverk. Vi ser också fram emot att välkomna fler medlemmar under det här året.
Om vi nu blickar kort framåt. Vad tänker SMIF satsa på under 2017?
Man kan sammanfatta det som förbättrad dialog via en ny hemsida som sjösätts om ett par veckor, utökat nätverk genom samarbete med IAB, MIS och Surveyföreningen – sedan tidigare har vi redan samarbete med ESOMAR, SMUF och SÖK. Sammantaget finns nu många fler möjligheter för medlemmarna att nå såväl köpare som att komma i kontakt med experter inom undersökningar. Vi erbjuder också ökad medlemsnytta genom utbildningar samt rabatter på viktiga verktyg som exempelvis SPSS som annars kan vara kostsamma för enskilda undersöknings- och analysföretag.
Det har sedan länge efterfrågats en särskild certifiering som enskilda företag inom ramen för SMIF kan ansluta sig till i syfte att lyfta den viktiga kvalitetsaspekten och göra den synlig för köpare. Denna gäller såväl kvalitativa som kvantitativa metoder och vi håller på att utarbeta denna just nu.
Vi har också beslutat att satsa särskilt på olika aktiviteter kring det nya datadirektivet som träder i kraft 2018. En viktig fråga som även berör företag utanför undersökningar.
Jag vill även nämna att SMIF är huvudfinansiär av Etiska rådet för marknadsundersökningar och jag är väldigt glad att både Sifo och Ipsos fortsätter att stödja dem finansiellt.
Vem bör gå med i SMIF och varför?
Under medlemsmötet i november beslutades att slopa omsättningskravet kopplat till andelen av omsättningen som ska komma från marknadsundersökningar. Vi vill helt enkelt bredda vår intresseorganisation till att omfamna allt fler företag som arbetar med undersökningar. Tillsammans blir vi alla starkare och det är med den kraften vi kan öka kvaliteten och tillgängliggöra kompetensen till köparna.
Om SMIF
Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF) är intresseorganisationen för undersökningsföretag. SMIF verkar inom marknads-, opinions- och samhällsundersökningar i såväl privat som offentlig sektor, både nationellt och internationellt.
SMIFs huvudsakliga uppgift är att informera om branschen och dess utveckling, synliggöra forskningsresultat, följa samhällsdebatten och driva omvärldsbevakning, behandla trender och nyheter inom marknadsundersökningar och kundinsikt.
SMIF verkar för ökad förståelse bland allmänhet, beslutsfattare och massmedia för marknadsundersökningar som fyller höga krav på kvalitet och etik.