Äldre väntar med att agera på mailkampanjer till de är vid en dator

En ny studie från DMA visar att 45% av personer över 65 års ålder väntar med att agera på mailkampanjer till de är vid en vanlig dator.

Att följa konsumentbeteende har blivit allt viktigare för att kunna nå kunderna på bästa sätt. Därför är det viktigt att förstå inte bara millennials, utan även hur äldre åldersgrupper beter sig när de är i kontakt med ditt företag. DMAs undersökning ”Consumer Email Tracker 2020” tar fasta på hur mailkampanjer tas emot av konsumenterna, och det är intressanta resultat som framkommer.

Exempelvis kollar majoriteten av personer över 45 år sin mail minst en gång per dag, och föredrar att göra det via en vanlig dator. För yngre kategorier är det istället mobilen som är det föredragna sättet att kolla mailen.

När det sedan rör sig om en kampanj eller ett erbjudande som är intressant är drygt 1/3 (36 %) av personer mellan 45-54 år bekväma med att klicka direkt på länken och genomföra ett köp via sin mobil. Endast 18 % föredrar att vänta till de är vid en dator för att genomföra ett köp. Ser man dock till personer som är över 65 år så föredrar hela 45 % att vänta till de kommit till en vanlig dator för att genomföra ett köp, och endast 15 % kan tänka sig att gå via länken i mailen på en mobil.

Av personer som är över 65 år så undrar även en stor andel (39 %) hur företaget fick tag på deras mailadress. GDPR verkar dock inte ha gjort den här gruppen tryggare i företagens användning av deras personuppgifter. Snarare uttrycker nästan hälften (48 %) att de inte litar mer på företagen nu än innan GDPR infördes. Misstron mot företagens användning av personuppgifter minskar sedan med ålder, och yngre åldrar är minst bekymrade över integritetsfrågor.

Detta innebär att du som marknadsförare bör fundera på hur dina mailkampanjer utformas för olika målgrupper. Du kan inte förvänta dig att en person över 65 år beter sig på samma sätt som en person under 30 år. Vid ett byte mellan enheter riskerar du alltid att tappa potentiella kunder, så för äldre målgrupper kan det därför vara relevant att skicka påminnelser om kampanjen, samt att kanske ha längre kampanjfönster. Du bör även vara tydlig med hur du fått tag på mailadressen, i synnerhet som flera fortfarande ställer sig frågande till detta.