Åldersgränser för sociala medier
Åldersgränser för sociala medier

Åldersgränser för sociala medier

Idag lever vi i ett medielandskap där sociala medier används av såväl äldre som unga. Trenden går också mot att allt yngre personer använder sociala medier.

Många undrar vilka åldersgränser som finns för olika sociala medier, som Facebook, Snapchat, TikTok med flera. I det här inlägget kommer vi titta närmare på vilka olika åldersgränser som finns och hur man som förälder kan tänka kring åldersgränserna och barnens närvaro på sociala medier.

Åldersgränser för sociala medier
Åldersgränser för sociala medier

Åldersgränser för olika sociala medier

Företagen som har utvecklat och underhåller de olika sociala medierna har själva bestämt vilka åldersgränser som ska gälla. En vanlig gräns är 13 år, vilket beror på den amerikanska lagen som brukar förkortas COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act of 1998). Lagen reglerar det faktum att den här typen av onlinetjänster ska inhämta föräldrarnas samtycke innan de samlar in eller delar med sig av personlig information från barn som är under 13 år. För att slippa inhämta föräldrars samtycke har de flesta sociala medier satt åldersgränsen till 13 år.

Några exempel på åldersgränser

I nedanstående lista kan du se vilka åldergränser som gäller för olika sociala medier:

  • Facebook – 13 år
  • Instagram – 13 år
  • Twitter – 13 år
  • TikTok – 13 år
  • Snapchat – 13 år
  • Whatsapp – 16 år
  • Kik – 13 år
Sociala medier
Sociala medier

Lär dig mer om respektive tjänst

Om du vill veta mer om vad som gäller för respektive tjänst så rekommenderar vi att du besöker tjänsternas webbsidor och läser detaljerna. Det kan finnas andra krav eller villkor som gäller förutom själva åldersgränsen. Så läs igenom användarvillkoren om du vill vara på den säkra sidan. Som förälder är det viktigt att vara engagerad och insatt när det gäller barnens användning av sociala medier. Då skapar du förutsättningar för att ha en konstruktiv dialog med dina barn kring vad som är rimligt och inte.