Åldern påverkar hur trygg du är med AI

Företaget Genpact har tillsammans med undersökningsföretaget YouGov gjort en stor undersökning kring hur människor uppfattar interaktionen med AI och smarta system. Resultatet visar att det finns stora skillnader beroende på hur gammal du är.
Undersökningen genomfördes bland 5179 personer boendes i USA, England och Australien, och syftade till att undersöka hur AI påverkar människors liv både privat och professionellt.
Resultatet visar att hela 71 % av de tillfrågade är emot att företag använder AI som kan göra intrång i människors privatliv. Dessutom är 63 % oroliga att en AI ska fatta beslut som påverkar dem utan att de vet om det. Det intressanta är att det känns tydligen ok om en människa fattar ett beslut som påverkar dem utan att de vet om det, eftersom det sker varje dag genom olika lagar och beslut på såväl myndigheter som företag.
Däremot fanns det stora skillnader beroende på hur gammal du var. Personer som var över 55 år föredrog mänsklig interaktion framför interaktion med en AI. För personer som var mellan 18-34 var det dock bara 33 % som föredrog människor framför maskiner. I genomsnitt var det endast 12 % som föredrog exempelvis en chatbot över en människa, detta trots att en chatbot kan ge mer korrekt respons snabbare.
Unga använder även AI betydligt mer, 67% av 18-34-åringar uppger att de använder AI minst en gång i veckan och 27% använder AI på daglig basis. För de över 55 var det bara 10% som använder AI varje dag. Vad många inte tänker på är att AI idag börjar bli allt mer integrerat i olika system, så dagligen kommer du nästan oundvikligen i kontakt med en AI, även om du inte vet om det. Trots det är det bara hälften av de unga, och en fjärdedel av de äldre som anser att AI gör deras liv bättre.
Enligt Sanjay Srivastava, Chief Digital Officer på Genpact, är det viktigt att förstå generationsskillnaderna, i synnerhet som allt fler ur generation Y och Z börjar ta plats på beslutspositioner i företag och samhälle. Han menar vidare att AI kraftigt kommer kunna förbättra kundupplevelsen, men att det fortfarande finns utmaningar kring tillit och integritet.
Det finns givetvis en stor oro kring AI, i synnerhet som Hollywood dragit sitt strå till stacken med katastroffilmer och korrupta datorer. Men sanningen är den att ingen riktigt vet vad som kommer att hända i framtiden, men det finns många intressanta spekulationer. Utvecklingen går mycket snabbt framåt och vi ser nästan dagligen nya framsteg vad gäller AI, Deep Learning, Neurala nätverk och Maskininlärning. Hur vi som människor kommer kunna dra nytta av allt detta börjar vi också se effekter av, inte minst genom säkrare system och snabbare respons. Människor är alltid avvaktande till det de inte känner till, så min uppmaning är att ta reda på mer. Det finns massor med information och utbildningar att ta till dig när du väl vill lära dig mer om vad AI egentligen är, och vad det kan innebära för oss människor.