Ålder har ingen betydelse när vi studerar internetanvändning

Länge har vi trott att så kallade Digital Natives – de som växt upp med internet – varit också de som flitigast använt internet. En ny studie avslöjar att så är inte fallet. Istället är det faktor som utbildning och kultur som påverkar hur mycket vi använder internet.

Kantar Media har avslutat en studie där de undersökte hur stor betydelse just ålder har på internetanvändningen. Bland annat visar det sig att bara 30% av Digital Natives laddat ned och betalat för en app, vilket är samma andel bland de som är 35-44 år gamla.

Enligt studien är de effektivaste variablerna för att studera internetanvändning utbildning och kultur.

”When it comes to buying holidays or travel online, TGI Clickstream showed that Digital Natives were 22% less likely to do so than the average internet user. Meanwhile adults aged 35-64 with large amounts of cultural and economic capital are 65% more likely than the average internet user to make such purchases online. And it’s not just about financial wherewithal; 35-64 year olds with only a strong bias towards high cultural (not economic) capital are still 43% more likely to buy holidays and travel online than the average internet user.”, skriver Research Live.