Alarmsiffror: Hälften av Sveriges ungdomar utsatta för nätmobbning

Mer än två femtedelar av landets 12 till 17-åringar uppger att de någon gång utsatts för mobbning eller elakheter på nätet. Sju av tio känner samtidigt någon som blivit utsatt för nätmobbning.

Det visar den färska undersökningen Ung online som genomförts av Cybercom.

Undersökningen visar att nätmobbningen och elakheter på nätet är ett utbrett problem bland Sveriges barn och ungdomar i åldern 12 till 17 år. Speciellt under sommarlovets lediga dagar då hela åtta av tio (80 procent) av landets barn och ungdomar uppger att de dagligen spenderar fyra timmar eller mer uppkopplade på nätet med mobiltelefonen, surfplattan eller datorn.

Undersökningen Ung online som baseras på 1049 intervjuer med barn och ungdomar i åldern 12 till 17 år visar att flickor är mer utsatta för nätmobbning jämfört med pojkar. Hela 46 procent av flickorna i undersökningen uppger att de någon gång utsatts för mobbning eller elakheter på nätet, jämfört med 39 procent av pojkarna. Totalt sett uppger 43 procent att de någon gång utsatts för nätmobbning och 68 procent känner någon som blivit utsatt.

Drygt var tredje (35 procent) 12 till 17-åring anser att de någon gång skrivit något på nätet som de inte skulle sagt IRL (i verkliga livet), medan 15 procent medger att de gjort något elakt mot någon annan på nätet.

Närmare tre av tio (29 procent) barn och ungdomar anger att de någon gång fått bilder eller klipp av sig själva publicerade på nätet mot sin vilja. Drygt var femte (22 procent) har någon gång publicerat bilder på sig själva på nätet som de sedan ångrat.

Närmare nio av tio (86 procent) svenska barn och ungdomar anser att de har fått lära sig hur de får eller bör bete sig på nätet. Endast 4 procent uppger att de aldrig fått lära sig, medan var tionde svarar att det inte vet om de fått lära sig hur man får eller bör agera.

Av de som fått lära sig vad man får göra på nätet har nästan samtliga (91 procent) lärt sig av sina föräldrar. Näst vanligaste kunskapskällan är skolan (62 procent), följt av de som lärt sig av syskon (23 procent) och av kompisar (22 procent).

Rapporten visar dessutom bland annat följande:

19 procent av Sveriges barn och ungdomar uppger att de någon gång anmält innehåll eller beteende på nätet – till exempel krän­kande bilder, nätmobbning eller rasism
21 procent har någon gång kontaktats av en okänd person på nätet som de misstänker sagt sig vara någon annan än de egentligen är
52 procent av Sveriges barn och ungdomar tänker aldrig på vem som är avsändaren och vem som har skapat materialet när det tar del av innehåll på nätet
Nästan alla (98 procent) barn och ungdomar i Sverige har en egen mobiltelefon
Den typiska mobiltelefonen för Sveriges barn och ungdomar kostar 4 119 kro­nor och det genomsnittliga mobilabonnemanget 254 kronor per månad
I genomsnitt har barn och ungdomar sin mobiltelefon i 26 månader innan de får eller köper en app.