Alarmerande resultat: de flesta elever ser inte skillnad på nyheter och sponsrat innehåll

En studie från Stanford University visar att de flesta studenter inte kan se skillnaden på riktiga nyheter och sponsrade nyheter – ett resultat som oroar många och ställer frågor kring ungas medievanor online.

Enligt The Wall Street Journal så är detta den hittills mest omfattande studien kring unga människors digitala medievanor, och inbegrep hela 7804 studenter från högstadiet (middle school) till högskola i USA.

Det visar sig att 82 procent av eleverna inte kunde se skillnad på ett sponsrat inlägg och en vanlig nyhetsartikel på samma webbsida, och nästan 70 procent av högstadieeleverna uppgav att de inte kände att det fanns ett behov av att misstro en sponsrad ekonomisk artikel skriven av en banks VD.

Det visar sig också att många elever avgör ett tweets pålitlighet baserat på detaljrikedom och storleken på fotona, snarare än själva innehållet.

Läs mer: Mark Zuckerberg kovänder kring fejknyheter på Facebook – lovar bättring

Facebook har på senare tid kritiserats för att inte jobba för att förhindra fejknyheter på sidan. Det visar sig nu att detta är ett problem som måste tas på största allvar, utöver det att skolor också bör satsa på att utbilda eleverna på sådant som kritiskt tänkande och inte minst källkritik.