Airbnb vill få fler att resa med egenproducerade program

Airbnb har planer på att skapa eget content för att få fler att resa och locka till sig nya kunder. Det skriver Veckans Affärer.

Självklart ska satsningen handla om program och filmer som inspirerar till att resa. Hur Airbnb ska driva projektet är ännu inte klart.

Att skapa egenproducerat content för att behålla och locka nya kunder är populärt och många gånger ett vinnande koncept. Se bara på Netflix. Det återstår dock att se om Airbnb kommer att lyckas lika bra med sin satsning.