AI stöttar valet av bilder till din annons

Nu lanserar bildbanken Getty Images en funktion tillsammans med AI-plattformen Cortex som ska hjälpa annonsörer och marknadsförare att välja bilder till sina annonser på sociala medier. Genom att låta en AI ge rekommendationer hittas bilder både snabbare och mer anpassat efter annonsens budskap och målgrupp.

Med över 80 miljoner bilder i databasen kan det vara svårt att hitta rätt bild, men genom samarbetet med Cortex kommer det nu gå både snabbare och ge bättre resultat lovar Getty Images. Funktionen har funnits i ungefär en månad, och de initiala resultaten visar att de som använde AI:n för att välja bilder presterade ca 300 % bättre, och sparade 8,5 timme per person och vecka på att inte behöva leta bilder längre.

Det finns med andra ord stora vinster, i alla fall om de första siffrorna håller i sig. Brennan White, VD på Cortex, menar att för stora koncerner som gör tusentals annonser per år blir det mycket tid som kan sparas. Dessutom går det enklare att peka på varför marknadsföraren valt en viss bild, eftersom det går att gå tillbaka till tillgängliga data för just den bilden.

Getty Images har den senaste tiden aktivt letat nya partnerskap för att förbättra sitt erbjudande till kunderna. Cortex är därför bara ett av de företag som Getty Images för dialog med kring framför allt AI, men även andra tekniska lösningar som skulle kunna bli ett tillskott till bildbankens tjänsteportfölj.

I takt med att affärsvärlden har blivit mer datadriven har det kreativa arbetet kring att ta fram annonser hamnat i skymundan. Den kreativa processen är nämligen svår att beskriva i siffror och data. Därför, hoppas Getty Images och Cortex, kommer den nya funktionen bli ett positivt tekniskt steg för det kreativa arbete som sker på företag. Dessutom kommer det kunna demokratisera annonsskapandet och göra det både enklare och mer transparent, något som kan höja statusen internt för dessa uppgifter.