AI slår advokater på fingrarna

Nyligen gick advokater head-to-head med AI för att se vem som är bäst på att förstå juridiska implikationer i legala dokument. Dessvärre för människorna kammade datorerna hem segern, och det med råge. Precis som läkare får nu även advokater se sig brädade av AI när det gäller att diagnosticera och dra slutsatser. Men enligt advokaterna själva är det här en positiv möjlighet.

Det var den juridiskt inriktade AI:n LawGeex som nyligen tävlade mot 20 erfarna advokater om vem som bäst kunde tolka kontrakt. Båda fick fyra timmar på sig att sätta sig in i fem olika tystnadspliktsavtal. I dessa skulle de identifiera 30 olika juridiska nyckelområden såsom relationskonfidentialitet, medling samt kompensation. Poäng fördelades efter hur väl de kunde identifiera de olika nyckelområdena.

Advokaterna lyckades nå upp till en 85-procentig nivå vad gällde att tydligt identifiera de olika områdena. Men AI:n LawGeex lyckades nå upp till en 95-procentig nivå, något som kan vara avgörande i ett verkligt sammanhang. LawGeex lyckades dessutom få 100 % på ett av kontrakten, medan den bästa advokaten fick 97 % på en av uppgifterna.

Den största skillnaden var dock i den tid det tog för advokaterna respektive AI:n. Där advokaterna i snitt behövde 92 minuter för att sätta sig in i kontrakten, tog det LawGeex endast 26 sekunder att bilda sig en uppfattning om alla fem kontrakt.

Enligt Erika Buell, klinisk professor på Duke University School of Law, är detta dock inte slutet för advokatyrket, snarare tvärtom. Genom att låta en AI gå igenom saker som kontrakt och avtal och lyfta fram viktiga områden att hålla koll på kan advokater få mer tid att göra saker som endast människor klarar av. Ett exempel på sådana uppgifter är exempelvis konsultation med klienter och rådgivning till företag och myndigheter.

Hon menar dock att det är viktigt att nya och blivande jurister tidigt får lära sig att arbeta tillsammans med datorer för at på bästa sätt kunna utnyttja de nya möjligheterna och skapa en välfungerande framtid för juristbranschen. Sådana samarbeten kommer nämligen att göra advokaternas arbete både bättre och mer kostnadseffektivt, något som även klienterna sannolikt kommer uppskatta.