AI lär sig av tidigare erfarenheter

Att få en AI att kunna dra slutsatser baserat på tidigare erfarenheter har länge varit ett bekymmer. Men nu har forskare lyckats få en AI att använda befintlig kunskap i nya situationer.
Det är AI:n DeepMind som forskare på Alphabeth lyckats få att använda tidigare erfarenheter. Bland annat kunde DeepMind använda lärdomar från tidigare spel när den skulle lära sig ett nytt spel.
Den här typen av generalisering av kunskap är något som är självklart för oss människor, men som inte har fungerat likadant för datorer. En dator har lärt sig regler och förhållningssätt i en viss situation, men när situationen ser annorlunda ut bedöms inte kunskaperna som användbara. Men detta har nu forskarna lyckats överkomma, och med det kan utvecklingen komma att ta ett jättekliv. Eftersom inlärningsprocessen för AI nu sannolikt kommer att snabbas på rejält.