AI kräver fortfarande mänsklig interaktion – ditt jobb är säkrat

Artificiell intelligens är inte längre bara för science fiction-filmer utan en del av vår vardag. Med hjälp av AI skapar vi nya smarta tjänster och når en ny nivå av intelligent automatisering inom näringsliv och samhälle.

Användandet av artificiell intelligens i olika verksamheter bara växer. Som exempel har Spotify algoritmer som övervakar och styr musiken du lussnar på och Google levererar tjänster baserade på maskininlärning samt artificiell intelligens.

Men trots den snabba utvecklingen inom AI är det fortfarande osannolikt att artificiell intelligens kommer att ta över alla våra jobb – åtminstone inte inom en snar framtid.

AI och vikten av gränssnitt
AI gör det möjligt för oss att fokusera på andra uppgifter än de som maskiner kan ta sig an. Men om AI-lösningar ska kunna användas av alla måste gränssnittet vara enkelt och analyser som driver dem ännu enklare att förstå.

Om några år kanske AI själv kan initiera sitt arbete och ge sig själv återkoppling.

Idag bygger några av de bästa analyserna inom AI nästan helt på människors inblandning och återkoppling. Visionen för AI är att det ska vara ett självstyrande system som kan fatta egna beslut och jobba självständigt.

Ett bra exempel på detta är Googles sökalgoritm. Om du klickar på den första länken och sedan omedelbart går tillbaka till sökresultatsidan, vet Google att den första träffen inte var det rätta svaret. När fler människor gör samma sak, kommer rankningen av sökresultatet att börja förändras.

Samspelet mellan människa och maskin fortsatt viktigast
På kort sikt kommer vissa att säga att maskiner kommer att segra över människan. Men på lång sikt, kommer vi att se att maskiner helt enkelt tillåter oss att fokusera på mer strategiska uppgifter.

Våra tankesätt är inte längre oberoende av maskinerna. Vi lär oss från maskinerna, och de lär sig av oss. Det är en cyklisk process.

Framtiden kommer inte att handla om maskiner utan det kommer att handla om vårt samspel med maskiner. Och artificiell intelligens blir den viktigaste ingrediensen i detta samspel.

Artikeln är skriven av:

peter-fredriksson_logi-analytics

Peter Fredriksson
Nordenchef Logi Analytics