AI i marknadsföring

I en paneldebatt under Adweeks Elevate AI Summit diskuterades hur omogen AI ännu är och hur företag inom marknadsföring ska agera för att på ett effektivt sätt kunna implementera den nya teknologin i sin verksamhet. Men du måste vara beredd att experimentera och misslyckas.

I panelen satt Ben Lamm, vd på Conversable, Sherif Mityas, informations- och strategichef på TGI Friday’s, Kimberly Kadlec, svp global marknadsföring på Visa samt Chris Jacob, chef för produktmarknadsföring på Salesforce Marketing Cloud. De fyra var alla överens om att AI fortfarande är en mycket omogen teknologi, och Mityas berättade att de döper sina olika AI-produkter efter kändisars barn för att påminna sig om att de ännu är tidigt i sin utveckling.

För företag som vill implementera AI i sin verksamhet innebär det att du måste inse de begränsningar som fortfarande finns, och vara beredd att testa mycket. “Du måste vara bekväm med att berätta för din chef och ledning att ‘vi testade; det fungerar inte'” sade Kadlec på frågan om hur de jobbar med att använda AI för att nå målet att bli en av världens mest data-drivna organisationer i världen. En av de stora utmaningarna är dock att få ihop språket från marknadsföringsvärlden med språket från tekniksidan så det går att förstå vad de båda sidorna vill och kan göra. Därför handlar det mycket om att skapa ett gemensamt språk för AI-driven marknadsföring.

Ett annat problem är personalfrågan, men inte på det sätt många förväntar sig när man pratar om AI och arbeten. Många larmrapporter har pratat om hur många som kommer att mista sina jobb till datorerna, men i nuläget är det faktiskt det omvända. Det finns en så stor efterfrågan och behov av kunskap att flera företag just nu ökar sin personalstyrka för att kunna utveckla och experimentera med AI vid sidan av den vanliga verksamheten.

Inom kort lär det komma en kritiskt punkt när AI faktiskt börjar ta över flera arbetsuppgifter och personalstyrkan minskar, men exakt när det kommer att inträffa är svårt att sia om. Kunskapsbristen på området är dock akut, och alla fyra uppmanade företag att själva ta tag i att utbilda sin personal istället för att vänta på att studenter ska komma ut från AI-fokuserade utbildningsprogram på universitet och högskolor. Det handlar helt enkelt om att få människor och maskiner att gå i takt menar Mityas, och Jacob underströk att “utbildning av personalen måste underbygga allt”.

Så om du funderar på att implementera AI i din organisation behöver du ha i åtanke att det ännu är tidigt i utvecklingen, men för de som börjar jobba med det finns stor potential. Du lär även själv behöva trygga kompetensförsörjningen genom kurser, utbildningar och seminarier. Vägen framåt är inte rak och enkel, men kan innebära stora vinster om det görs rätt.